Connect with us
alternative state quarantine hotels in thailand alternative state quarantine hotels in thailand

Thái Lan

Các quy định nhập cảnh mới cho việc nhập cảnh vào Thái Lan, cũng như danh sách các khách sạn kiểm dịch quốc gia (ASQ) thay thế

Chính sách hạn chế quốc gia: Hạn chế một phần Hạn chế nhập cảnh cho công dân và cư dân:...

Free counters!